mercoledì 6 gennaio 2016

Poesia di Antonio Garzulano per l’Epifania: Una stöla

Per l’epifania una poesia di Garzulano, che ricorda una Stella.

Una stöla
Qua' ch'l'è côla stöla 'nt'al firmaméntu
ch'l'ì distinà da vèsi a nòsta cà,
e ch'a spîcia quän ch'a gnarà 'l muméntu
ch'i şgurarûma inchè nü fîn là?

L'è côla gròsa là 'pôşu da lüna,
l'è côla là 'n fundu, ch'a pòrta furtüna?
O l'è ' róta ch'a şmöja ch'l'à frögiu,
ch'a fa trümì i sò cilîn,

e magara l'ì daparlê, ch'a spîcia,
ch'a schîşni a l'ügîn?
O fórsu l'è un'ónta püsè dalungi,
dadrê dal célu, fîn dòp'al blö,

vèrs'a l'itèrnità,
a riva a Côl ch'a quända
sänza schiscè butón?
Int'a côl vòltu tôt bèla stilà

i curarûma-drêsi, cumè 'nt'un prà
cò 'n mèş di vördu tänti fiôri:
e côsta l'ì möja, e côla l'ì tóva,
e vêuna l'à i ragi, e ' róta l'à ' cóva!

Tüci i avrûma i nòs sô par s-ciarè,
tüci a sò lüna par pudé 'nsügnè.
Nò, l'ì nôta véra ch'l'éj i stöli ch'i cagia:
ina 'l dirètu dal célu ch'a và 'mè 'l balénu,

ch'a pòrta scià e 'd là prè 'l paradişu,
d'una quäj parta pèr truvè 'n paréntu,
e pü fîn d'un'ónta pèr parlè cò 'n'amişu!
E dént par déntu, quän ch'i girarûma

vèrs'is paragi, i vardarûma
giò 'n fundu jêsa tèra còi sò lümîn;
a nòsta stöla a schisciarai l'ügîn;
nióci i mandarûmji uncô 'n başîn.

E pü, cò una mön i farûmji ciau!Traduzione 

Una stella

Qual è quella stella nel firmamento
destinata ad esser nostra casa
e che aspetta quando verrà il momento
che voleremo anche noi fin là?

È quella grande là dietro alla luna,
è quella là in fondo, che porta fortuna?
O è quell'altra che pare abbia freddo,
che fa tremare il suo lumicino,

e forse è là che aspetta,
che ci fa l'occhiolino?
O forse è un'altra più lungi,
dietro al cielo, fin dopo il blu,

verso l'eternità,
vicino a Colui che comanda
senza schiacciar bottoni?
In quella volta tutta stellata

ci rincorreremo, come in un prato
che di tra il verde ha tanti fiori:
e questa stella è mia, e quella è tua,
e una ha i raggi, e l'altra la coda!

Tutti avremo il nostro sole per rischiarare,
tutti la luna per poter sognare.
No, non è vero che ci sian stelle cadenti:
sono l'espresso del cielo che va come un baleno,

che porta qua e là per il paradiso,
da qualche parte per trovare un parente,
e poi fin da un'altra per parlare ad un amico!
E di tanto in tanto, quando gireremo

verso questi paraggi, guarderemo,
giù in fondo, questa terra col suo lumino:
la nostra stella schiaccerà l'occhiolino;
noi le manderemo ancora un bacio.

E poi, con una mano, le faremo ciao!


Nessun commento: