domenica 17 aprile 2016

I contemporanei – Quarta e ultima parte della poesia: Gajà e i suranójmi - Giuseppe Cantone (MugÎn)

I contemporanei
Giuseppe Cantone (MugÎn)
Quarta e ultima parte della poesia: Gajà e i suranójmi

Prefazione:
Operazione uomo. L'ha cominciata il Padreterno, ai suoi tempi. Poi l'ha ripetuta il m° Giuseppe Cantone, detto Mugin. Ma mentre il primo si servì di fango della terra, al secondo, per ricreare a ròmu, per calzarlo, vestirlo, nutrirlo, dissetarlo, procurargli lavoro e compagnia, è bastato servirsi... di soprannomi galliatesi. E i risultati non sono meno buoni. Rinunciamo però a darne la versione italiana, perchè la maggior parte di quegli innai, tradotti in lingua non sanno più di niente. Ci limitiamo a indicarli con l'iniziale maiuscola. Con l'augurio che ciascuno di voi ci trovi il suo, o quello dei suoi.

…………………………….
' Pu tögni una Quaja,
còi sü Quajatêti,
'na bèla Parnişa
e tänć Pürşatêti:
e se int' i Granè
a füsji un RatÎn,
l'i sêuttu ciapà
cò ' Micia o i GatÎn.
Ma al nòş dialètu
l'à nôta furnê :
' pu fi divartiru
pulidu e guantê.
E se ' giüghè i bògi
a piaşji un stizin,
l'à pruntu i Bugión
e anca i BugÎn.
Invécia se ' ròmu
a piaşj’ a ghignè,
l'i pruntu un Trunbón
e ' pòda balè.
Ma giêustu un quäjdeun
adèsu a ȥarà:
cumè l'à da vivi
is'òmu crià?
Sta bén al mangè,
a ca, al vistiru,
e tôtu al ristäntu
par fi divartiru;
ma per la Miséria,
‘ 'nȥeun déj un mistê,
che sénza lavôru
' pu nôta stè in pê.
Ma nóta pagüra:
al nòş dialètu
ancô l'à 'npinsai
in mòdu parfètu!
Ah, tê ti vü déi
in mön un SapÎn,
fi féj i Piscô,
drüvì un NiguziÎn?
Òpüra fi féi
di Munghi i Masè,
o şbati giò ' Şménza,
o fè i Calcinè?
Vióci ad scirvèla
i gnänna un TapÎn,
òpüra i jèna
dumaca un FugnÎn!
A lü 'ma da déi
un pòstu unurà:
'nȥeun fèru Parfètu,
o almén Pudistà.
O fi divantèru
o Prèvu o PrivÎn,
o Fra, o Canòngu,
o almén PravustiÎn.
Se invécia bén pòcu
a piaşj’ a stüdiè,
alménu Mès Prèvu
ch'a pu divantè.
Ma mê però i cröda
ch'l'i miu dabón
s’l’avisi da 'npréndi
a fèju i Patrón;
che täntu di piêu
' pu fè i nòs parlè:
' pu fi divantèru
un Crêstu, o un Rè.Da Gajà Spitascià – pagine 549 - 552

Ricordiamo che nel sito www.robertofonio.com è presente tutto quello caricato finora riguardo al dialetto, suddiviso per tipologie, persone, ecc.

Il "Gruppo Dialettale Galliatese" (o quello che poi si sarebbe così chiamato) emetteva il suo primo gagliardo vagito nell'autunno del 1970. Padrino di battesimo, l'attuale Vicario Generale l'allora parroco don Pettinaroli (prè Ghirighêu prete Gregorio per gli amici galliatesi).
Cit. da La Nostra storia – Gruppo Dialettale Galliatese
sito: http://www.galliateparolefatti.it

Nella foto: cartolina piazza San Giuseppe

Nessun commento: